Styrelse

Styrelsens sammansättning:

Ordförande:                       Olof Långberg                    mobil nr 070/394 65 42
Vice ordförande:             Anders Hjalmar                  mobil nr 070/559 25 62
Kassör:                                 Sven-Erik Källman
Ledamot:                            Greger Nilsson
Ledamot:                            Tommy Ohlson
Ledamot:                            Bengt Andersson
Ledamot:                            Stefan Johansson
Ledamot:                            Roland Berg