Entréavgift

Entréavgiften till Mojsen är 50 kronor per person.
Barn/ ungdomar under 15 år går in gratis.

Vi genomför guidade turer i museet och besöksgruvan.

I Grängesberg har vi ett samarbete mellan merparten av besöksmålen. För en avgift om 150 kronor per person kan ni besöka de olika målen under två dagar.  I denna avgift ingår även ett exemplar av skriften ”Vi byggde Grängesberg – en vandring i gruvarbetarnas spår”.

Föreningen Gruvcentrum Mojsen är en ideell förening. Du hittar mer information om föreningen under fliken historik. Vill ni bli medlemmar i föreningen går detta utmärkt. Ni kan meddela guide och får då information om hur ni betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 100 kronor per person och år. Ni kan även använda fliken kontakt för att meddela att ni vill bli medlemmar. Vi kommer då att skicka underlag för ert medlemskap till er.