Gruvcentrum Mojsen – 2020

Under 2020 kommer Gruvcentrum Mojsen tyvärr inte att hålla öppet i museet, utställning eller besöksgruva.

Om Folkhälsomyndigheten fattar beslut om andra rekommendationer än vad som rådde under maj månad kan vi komma att fatta andra beslut om öppethållande.
Vi kommer då att andra vår information på hemsidan.

Under rubriken Utställning kommer vi att lägga ut material i form av kortare filmer och skrifter från vår nu aktuella utställning samt den nya utställning som vi jobbar med.

Om ni vandrar runt i Grängesberg bland alla fantastiska besöksmål rekommenderar vi vår skrift ”Vi byggde Grängesberg – en vandring i gruvarbetarnas spår” som följeslagare.
Skriften berättar om Grängesbergs historia och en del av de människor som verkade i och byggde samhället.
Skriften innehåller en utmärkt karta över besöksmål i Grängesberg. Vill ni ha skriften i pappersform finns den att köpa hos bland annat Disponentparken.

Ni är varmt välkomna tillbaka till oss sommaren 2021.
Hoppas att den information och inspiration ni hittat på dessa sidor gör att ni kommer tillbaka till oss nästa år.

Ha en bra sommar och var rädda om er.