Historik

Mitt emot maskinhuset på det gamla gruvområdet i Grängesberg ligger ”Mojsen”.

Mojsen var gruvarbetarnas matsal.

Här invigdes sommaren 2008 ett gruvhistoriskt upplevelsecentrum och ett gruvmuseum. Museet illustrerar bland annat gruvarbetets villkor och samhället som väte upp runt gruvan.
Det sker i av tillfälliga och permanenta utställningar. I anslutning till museet ligger en mindre besöksgruva. Ett antal äldre arbetsmaskiner står uppställda utanför museet.

Kastlastare 1
Gruvtruck st 5 b 1
Fordon 1
Borraggregat x
Borraggregat 4
Borraggregat 1
previous arrow
next arrow

Verksamheten drivs av en ideell förening Föreningen Gruvcentrum Mojsen. Föreningen håller årsmöte/medlemsmöte en gång per år i museet.

Föreningens syfte är:

”Gruvcentrum Mojsen är en ideell förening vars ändamål är att främja och utveckla bevarandet av gruvarbetarnas fackliga och sociala historia. I denna uppgift ingår att anordna och främja forskning om gruvsamhällena och om gruvarbetarnas betydelse för samhällsutvecklingen samt att tillvarata gruvarbetarnas kulturarv såväl nationellt som internationellt. Föreningen ska verka för att besöksgruvan i Grängesberg iordningställs och utvecklas samt att främja kännedomen om gruvsamhället och dess gruvverksamhet.”